Copyright - disclaimer - privacy

Hier is te lezen hoe Natuurfototrips omgaat met uw privacy, onze disclaimer en ons copyright
COPYRIGHT
(c) Copyright Natuurfototrips
Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud van de website www.natuurfototrips.nl, zowel teksten als beeldmateriaal, rust auteursrecht. Teksten en beeldmateriaal mogen slechts worden overgenomen of gepubliceerd of anderszins verveelvoudigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurfototrips.

DISCLAIMER
Aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Gebruik van de informatie van deze website en van in de links vermelde websites is voor eigen rekening. Natuurfototrips accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct dan wel indirect, en/of kosten als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES.
De op deze website vermelde links zijn slechts informatief. Toegang tot en/of gebruik van deze links zijn voor eigen risico. Natuurfototrips is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

PRIVACY
De privacy van gebruikers van deze site wordt gerespecteerd en alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de geldende regels en voorschriften inzake de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken en/of u per e-mail te informeren over gerelateerde producten en diensten die van belang kunnen zijn voor u. Mocht u dergelijke e-mails niet meer willen ontvangen, stuur dan een email naar het contact email adres. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verkocht. Zij zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan derden voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van onze workshops, cursussen en reizen. Deelnemers krijgen op hun verzoek toegang tot hun geregistreerde persoonsgegevens, eveneens op verzoek worden verbeteringen gedaan.Voor het privacybeleid van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Wie deze website gebruikt, aanvaardt automatisch dit privacybeleid.

Lees hier ons volledige privacybeleid