Natuurfototrips, een betrouwbare reisorganisatie


Natuurfototrips is aangesloten bij de STO en de VvKR
STO Garantieregeling

Natuurfototrips maakt, om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling voor reisorganisatoren, gebruik van de diensten van de Stichting Take Over (STO Reisgarant). STO zorgt er in geval van faillissement van Natuurfototrips voor dat je je geld terugkrijgt, je je reis kunt vervolgen of je naar huis terug kunt reizen. STO maakt daarvoor gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (Certo Escrow), een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener. Certo Escrow beheert het geld en maakt dit 1 dag na afloop van de reis over aan Natuurfototrips, tenzij Natuurfototrips voor het einde van de reis in surseance van betaling raakt of failliet gaat. In geval van faillissement of surseance van betaling van Natuurfototrips wordt het geld in handen van STO gegeven, die voor verdere afhandeling zorgt. De kosten die STO voor afhandeling voor je maakt zijn nooit hoger dan de betaalde reissom.
STO handelt alleen in geval van faillissement of surseance van betaling van Natuurfototrips. Eventuele klachten of claims over je reis staan hier los van. STO is geen geschillencommissie. Deze wijze van betaling (via STO) laat onze annuleringsvoorwaarden onverlet. Deze zijn gewoon van toepassing.

Betaling – hoe werkt het?

Van Natuurfototrips ontvang je een factuur, waarop het bedrag van de aanbetaling en het restantbedrag staan vermeld, met de data waanneer de bedragen binnen moeten zijn. Voor het betalen van de aanbetaling en reissom ontvangt de deelnemer van Certo Escrow per e-mail een betaalverzoek met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarmee kan op de website van Certo Escrow worden ingelogd en betaald. Bij boeking langer dan 8 weken voor vertrek ontvangt de deelnemer eerst een betaalverzoek voor de aanbetaling en vervolgens een betaalverzoek voor het restant van de reissom. Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek volgt alleen een verzoek tot betaling van de volledige reissom (ineens).
Voor meer informatie over STO en Certo Escrow verwijzen we je naar de website van STO

Lidmaatschap van de VvKR

Natuurfototrips is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR is een belangenvereniging voor gespecialiseerde reisorganisaties die gericht zijn op kleinschalig toerisme en staan voor een persoonlijke benadering, betrokkenheid en deskundigheid. Leden van de VvKR, zoals Natuurfototrips, handelen met respect voor de locale cultuur, tradities en werkwijzen Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van VvKR.