Workshop 'Capture Waterland': landschapsfotografie

+31 (0)6 39 578 273


natuurfototrips@hccnet.nl
Workshop landschapsfotografie

kuifeenden in de gouwzee

workshop capture waterland


EXCURSIEWORKSHOP 'CAPTURE WATERLAND'

Beleven -Leren - Fotograferen

Maak al fotograferend kennis met de prachtige regio Waterland en verbeter je techniek.

De workshop

Tijdens deze workshop rijden we per auto met een groepje van maximaal 4 personen een korte route door Waterland. We stoppen op verschllende interessante locaties. De workshopleider vertelt je onderweg van alles over dit prachtige gebied. Vertaal je gevoel naar een foto. Tijdens deze workshop leer je ook hoe je fotomogelijkheden herkent (kijken als een fotograaf), hoe je deze mooi in een compositie vat, welke camera instellingen gebruikt kunnen worden en andere technische onderwerpen. Bij de workshop is een cursusboekje inbegrepen. Je kunt dan op je gemak nog eens nalezen wat er besproken is. Na afloop mag je ook zo'n vijf foto’s naar mij mailen. Ik geef je daarover feedback en tips die je kunt meenemen in volgende fotosessies.

Het gebied

Als je Amsterdam aan de noordzijde verlaat bevind je je ineens op het platteland. Het echte Holland. Landelijk Noord, overgaand in Waterland. Een prachtig veenweidegebied. Eén van de laatste toevluchtsoord voor weidevogels die Nederland telt. Dorpjes die lijken te drijven op hat lage land, veenmosrietlandjes, meertjes, dijken,Gouwzee en Markermeer. Meer dan genoeg dus om te fotograferen.

Geschiedenis

Het landschap van Waterland, ook nu nog een veenweidegebied, is ontstaan uit de ontginning van veen die begon rond het jaar 1000 na Chr. Langs veenbulten en stroompjes werden dorpen gesticht, waarvan Zuiderwoude één van de oudste is. Door diverse overstromingen van de Zuiderzee, zoals het IJsselmeer toen nog heette, is over het veen heen een laagje klei afgezet. Bekende overstromingen vonden plaats in de 1421, 1805 en 1916. Tussen Monnickendam en Volendam vind je in braakjes, zoals de meertjes die na de overstroming ontstonden genoemd worden, houten aanduidingen met deze jaartallen. Door inklinking als gevolg van de ontginning werd de Waterlandse bodem steeds lager en drassiger, waardoor akkerbouw onmogelijk werd. Tot op de dag van vandaag is het daarom een (melk)veeteeltgebieden bekend om zijn kaasproductie. Het laagveen levert in het voorjaar een prachtige bloemenweelde op met soorten die elders met uitsterven bedreigd worden. Koekoeksbloemen en rietorchissen doen het hier prima.

Locatie: Waterland (regio)
Verzamelpunt: Amsterdam CS of op afspraak elders in de regio
Data: maandagen, woensdagen en zaterdagen van april t/m oktober 2018 *)
Deelnemers: max. 4
Duur: ca. 4 uur (9:30 – 13.30 uur)
Prijs: € 49,00 incl. BTW per persoon
Inclusief: vervoer naar de fotolocaties, koffie, thee en koek (in de buitenlucht), cursusboekje en feedback achteraf

*) Op 12 en 19 mei en op 2 juni 2018 zijn er geen workshops Capture Waterland

Bij inschrijving ontvang je nadere informatie over de verzamelplaats, het exacte starttijdstip en betaling. Als het weer naar het oordeel van de workshopleider ongeschikt is wordt indien mogelijk een nieuwe datum voorgesteld, of wordt de workshop geannuleerd.

TIP: Trek stevig, waterdicht schoeisel aan en neem een statief mee om je camera op te kunnen plaatsen. Denk ook aan een broodje want we eindigen na lunchtijd.

Portretrecht
Tijdens de workshop kunnen er groepsfoto’s gemaakt worden en kan het voorkomen dat je op foto’s van medecursisten of van de workshopleider staat. Natuurfotografie kan deze foto’s gebruiken voor publicatie op haar website of in advertentiemateriaal. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat je daarvoor toestemming geeft. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, laat dit dan tevoren weten, dan houden we daar rekening mee.

Workshop boeken

Heb je interesse in deze workshop? Download hier dan het Boekingsformulier workshops en retourneer het ingevuld aan ons, bij voorkeur per e-mail. De algemene voorwaarden voor workshops zijn aan het boekingsformulier gehecht. Lees deze goed door. Boeking van de workshop houdt tevens in dat je de algemene voorwaarden accepteert.

Veilig achter de dijk
Lente in Waterland
Eén van de witte bruggen van Waterland
Herfst in Holland